petak, 2. listopada 2015.

Nastavljen pad broja i površine završenih zgrada i stanova

ZAGREB - Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2014. godini završena je 4.971 zgrada površine 1,7 milijuna m2 i 7.805 stanova ukupne korisne površine od 739,3 tisuće m2. I kod zgrada i kod stanova zabilježen je snažan pad u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica nastavka djelovanja gospodarske krize, posebno izražene u građevinarstvu. Time se kontinuitet pada broja završenih zgrada protegao na posljednjih osam godina, a kontinuitet smanjenja broja završenih stanova na posljednjih sedam godina.
U 2014. godini završeno je 768 zgrada manje nego prethodne godine (13,4 % manje), pri čemu je njihova površina smanjena za 14,7 %. Pad je bio znatno izraženiji kod broja (za 15,9 %) i površine (za 18,9 %) stambenih zgrada, nego kod nestambenih zgrada čiji je broj smanjen za 3,7 %, a površina za 6,9 %. U strukturi površine nestambenih zgrada završenih u 2014. godini prevladavaju industrijske zgrade i skladišta sa 23,3 % te zgrade za trgovinu na veliko i malo s 19,4 %.
Negativne su tendencije još izraženije u kretanju broja i korisne površine završenih stanova. Tako je u 2014. godini završeno 2.285 stanova manje nego prethodne godine (pad za 22,6 %), pri čemu je njihova korisna površina manja za 19,4 %. Visok pad broja stanova rezultat je nižeg broja završenih stanova za koje su investitori fizičke osobe (pad za 20,7 %) i smanjenog broja stanova za koje su investitori ostale pravne osobe (za 28,4 %), dok je broj završenih stanova za koje su investitor bila tijela državne vlasti i uprave, lokalne uprave i samouprave zadržan na razini iz prethodne godine. Broj i površina završenih stanova u 2014. godini najniži su od daleke 1995. godine, pri čemu je prošle godine zabilježena dosad najveća prosječna korisna površina stana od 94,7 m2. Razlog visoke prosječne površine stana jest smanjivanje izgradnje stambenih zgrada s više stanova i porast udjela individualnih kuća koje, u načelu, obilježava veća površina stambenog prostora. Tako se u 2014. godini 67,3 % stambenih zgrada odnosilo na zgrade s jednim stanom, dok je, recimo, 2007. godine taj udio iznosio 56,3 %. Podaci o završenim stanovima potvrđuju težak položaj stanogradnje
koju već dulje obilježava suzdržanost stanovništva od ulaganja u novi stambeni prostor zbog niske kupovne snage, neizvjesnosti stalnog zaposlenja,
zamrlog bankovnoga kreditiranja, i dalje izraženoga poslovnog pesimizma te opreza zbog rizika koji su postali vidljiviji eskalacijom problema s
kreditima vezanim uz švicarski franak.
- Podaci o aktivnostima u građevinarstvu za 2014. godinu i prvih sedam mjeseci ove godine pokazuju da se negativne tendencije nastavljaju i svu dubinu krize koja je zahvatila taj sektor gospodarstva. Drugim riječima, posljednjih osam godina kontinuirano pada broj završenih zgrada te broj završenih stanova. Situacija sa završenim zgradama i stanovima neće se znatnije popraviti ni ove godine s obzirom na to da se nastavljaju nepovoljna kretanja u izdavanju građevinskih dozvola, komentar je direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića.
Među županijama, prema broju završenih zgrada u 2014. godini prednjače Primorsko-goranska, Zagrebačka i Zadarska županija, dok je najmanje zgrada završeno u Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. Istodobno je najveći broj stanova završen u Primorsko-goranskoj županiji, Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok je najmanji broj završenih stanova zabilježen u Virovitičko-podravskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji.
Nastavak negativnih trendova u kretanju završenih zgrada i stanova u 2014. godini bio je i očekivan s obzirom na i dalje lošu gospodarsku situaciju i negativna kretanja u građevinskoj aktivnosti u prošloj godini koju je, uz ostalo, obilježio visok pad fizičkog obujma građevinskih radova (6,6 %) te pad vrijednosti građevinskih radova (7,0 %). Time je, u odnosu na pretkriznu 2007. godinu, broj završenih zgrada smanjen za 52,9 %, a broj završenih stanova za 69,5 %. Situacija sa završenim zgradama i stanovima neće se znatnije popraviti ni ove godine s obzirom na činjenicu da se nastavljaju nepovoljna kretanja u izdavanju građevinskih dozvola: u prvih sedam mjeseci ove godine u odnosu na to razdoblje prošle godine izdano je 7,1 % manje dozvola s 4,4 % nižom vrijednošću predviđenih radova, a istodobno je izdano i
9,1 % manje građevinskih dozvola za stanove s 8,8 % manjom korisnom površinom stanovi Split

Nema komentara:

Objavi komentar