ponedjeljak, 16. siječnja 2012.

U pola godine zaprimljeno je svega 27 zahtjeva za legalizaciju objekata

Mnogi nisu željeli čekati ni rješenje niza tehničkih zapreka koje državne odnosno županijske službenike, ali i od samih vlasnika nekretnina angažirane projektante, statičare i geodete priječe u kompletiranju papira nužnih za ishođenje "legalizacijske dokumentacije". Uz zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju, potrebno je priložiti geodetski elaborat za evidentiranje podataka o mali oglasnik zgradama, arhitektonski snimak, dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti, uvjerenje o prebivalištu, sve dokaze o činjenicama nužnim za obračun naknade za zadržavanje nezakonite zgrade te brojne druge obrasce.