četvrtak, 8. listopada 2015.

HRVATSKU U PRVIH 8 MJESECI POSJETILO 11,6 MILIJUNA TURISTA

Dinamičan rast fizičkih pokazatelja domaćih turista djelomično je rezultat niske baze (koju su stvorila višegodišnja negativna kretanja tog pokazatelja) i blagoga realnog povećanja neto plaća. Rekordna razina ukupnih fizičkih pokazatelja rezultat je, prije svega, povoljnijih kretanja stranih turista koji unazad nekoliko godina ostvaruju rast u broju noćenja. Povoljnija kretanja stranih turista najvećim su dijelom rezultat zabilježenih povećanja kod turista iz zemalja Europske unije koja predstavlja najznačajnije emitivno tržište za hrvatski turizam. Povećana aktivnost turista iz EU djelomično se može povezati s povoljnijim gospodarskim prilikama u Europskoj uniji.
Godišnji rast fizičkih pokazatelja u kolovozu, nastavak je kontinuiranoga uzlaznog trenda koji je započet još prošle godine, odnosno kod turističkih dolazaka od travnja, a kod noćenja od prosinca prošle godine bilježi se kontinuirani trend rasta. Uz poznate podatke za prvih osam mjeseci, kada se obično ostvari nešto više od 80 % noćenja cijele godine, izvjesno je da će na razini ove godine biti ostvaren realan rast turističkih noćenja od oko 7%.
„Ostvareni devizni prihod od turizma u prošloj godini kretao se na razini oko 17,3% BDP-a, po čemu je Hrvatska vodeća u EU, a iza nas slijede otočne države Malta i Cipar. Takav pokazatelj sugerira visoku ovisnost gospodarstva o turizmu i upućuje na nedovoljno diverzificiranu gospodarsku strukturu Hrvatske“, komentira Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije,
poslovne informacije i ekonomske analize HGK apartmani Hrvatska

Nema komentara:

Objavi komentar