ponedjeljak, 26. listopada 2015.

DUUDI prodaje 45 državnih nekretnina, većinom livade, vrtove i kuće s dvorištima

ZAGREB - Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) do 28. prosinca ove godine prikuplja ponude za kupnju 45 različitih vrsta nekretnina u državnom vlasništvu, od kojih su većina zemljišta, livade, vrtovi i kuće s dvorištima, a početne se cijene kreću od najmanjih 3.660 kuna do najvećih 19,2 milijuna kuna. Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju odnosno prodaju tih nekretnina DUUDi je objavio u ponedjeljak na svojim web stranicama i dnevnom tisku, a sve se nekretnine prodaju u zatečenom stanju "viđeno - kupljeno". Domaće i strane pravne i fizičke osobe ponude za nekretninu koja ih zanima mogu dostaviti do 14 sati 28. prosinca ove godine, pri čemu trebaju uplatiti i jamčevinu, čiji je iznos kao i početne cijene, navedena za svaku nekretninu zasebno.
Kako se navodi u pozivu, ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene, a najboljim će se ponuditeljem smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu.
Najveća početna cijena od 19,2 milijuna kuna među svim oglašenim nekretninama odnosi se na kuću s nekoliko vrtova i šumom u Voloskom (kod Rijeke), a po početnoj cijeni od 9,4 milijuna kuna slijedi ju
odmaralište s dvorištem i parkom Oprič (Opatija) stanovi Zagreb

Nema komentara:

Objavi komentar