srijeda, 18. ožujka 2015.

DUUDI daje u najam 18 državnih stanova u Rijeci, Crikvenici i Senju

U javnom pozivu DUUDI-ja ističe se, kao i u dosadašnjim pozivima za najam državnih stanova, da će se s najpovoljnijim ponuditeljem za
svaki pojedini stan zaključiti ugovor na rok od pet godina, uz mogućnost da se nakon isteka tog roka sklopi i novi ugovor za idućih pet godina.
U objavljenom javnom pozivu navedeni su i datumi te vrijeme kada se stanovi mogu pregledati, a svi zainteresirani ponudi moraju priložiti i
dokaz da su uplatili jamčevinu i to u iznosu navedenom u pozivu nekretnine

Nema komentara:

Objavi komentar