srijeda, 14. siječnja 2015.

Nastavak pada proizvođačkih cijena industrije

Promatrano prema GIG-u godišnji pad proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu posljedica je dakle prvenstveno pada cijena energije (-8,2%), ali i intermedijarnih proizvoda (-0,8%), kapitalnih proizvoda (-0,6%) te netrajnih proizvoda za široku potrošnju (-0,8%). Jedina kategorija proizvoda koja je zabilježila stagnaciju cijena su trajni proizvodi za široku potrošnju.
Promatrano prema NKD-u niže cijene na domaćem tržištu zabilježene su u rudarstvu i vađenju (-5,4% godišnje), prerađivačkoj industriji (-4,4% godišnje) te opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (-0,1% godišnje) dok je u kategoriji opskrbe vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša zabilježen godišnji rast cijena od 19,2%. Unutar prerađivačke industrije značajniji godišnji pad cijena zabilježen je kod proizvodnje duhanskih proizvoda, odjeće, koksa i rafiniranih naftnih proizvoda te ostalih prijevoznih sredstava.
Podrška deprecijacijskim pritiscima na domaćem tržištu i u ovoj godini će dolaziti od oslabljene domaće potražnje, izostanka pritisaka s inozemnih robnih tržišta te zamjetno nižih cijena sirove nafte
stanovi Split

Nema komentara:

Objavi komentar