petak, 9. kolovoza 2013.

Trećina prihoda iz gradskog proračuna

Gradski komunalac Park iz Buzeta je u prošloj godini ostvario 10,3 milijuna kuna prihoda, od čega je 34,5 posto iz proračuna, a preostalo iz cijene usluge. Predstavljajući njegovo poslovanje gradskim vijećnicima, direktorica Ervina Kisiček ga je ocijenila uspješnim te rekla da Park zadovoljava potrebe korisnika unatoč svim materijalnim, financijskim, a posebice kadrovskim ograničenjima.
Projekti komunalne infrastrukture nisu kandidirani za financiranje iz EU-fondova jer za sredstva iz IPARD programa investitor mora biti jedinica lokalne samouprave, a ne komunalno poduzeće. Vedrana Majcana (lista SDP-HNS) zanimalo je kolika je bila vrijednost ugovorenih radova, a koliko je bilo naknadno ugovorenih. Kisiček je odgovorila da je za šest realiziranih projekata rekonstrukcije komunalne infrastrukture i izgradnje sustava javne odvodnje, od čega četiri u starogradskoj jezgri i dvije faze na dionici naselja Most - Juričići, ugovoreno oko 1,1 milijun kuna dodatnih radova stanovi Rijeka

Nema komentara:

Objavi komentar