petak, 26. veljače 2016.

Projekt revitalizacije Škripa

Cilj projekta revitalizacije naselja Škrip je turistička valorizacija istog i stvaranje novog turističkog proizvoda temeljenog na kulturnoj baštini odnosno potrebi očuvanja i kvalitetne prezentacije/interpretacije ruralne baštine i stoljetne kulture života i rada bračkih težaka.
Ruralni prostor grada Supetra, a osobito područja u zaštićenoj kulturnoj povijesnoj cjelini naselja Škrip još
je uvijek relativno slabo turistički valoriziran, a time i nedovoljno turistički korišten.
U želji da se takvo stanje promijeni nabolje, a polazeći od ambijentalnosti kako samog naselja Škrip, tako i pojedinih građevinskih objekata/sklopova u njemu, Grad Supetar kao nositelj , u suradnji sa javnim i privatnim dionicima,
priprema aplikaciju za otvoreni Javni poziv „Priprema i
provedba integriranih razvojnih projekata temeljenih na obnovi kulturne baštine“ novogradnja Samobor

Nema komentara:

Objavi komentar