srijeda, 12. lipnja 2013.

Porez kod prodaje darovane nekretnine

Članak 27. Zakona o porezu na dohodak regulira situacije oporezivanja dohotka od imovine i imovinskih prava poput prodaje ili najma/zakupa nekretnina. Točno je da predmetni članak propisuje obvezu poreza na dohodak za otuđitelja nekretnine ako se nekretnina otuđuje unutar tri godine od njezine nabave.
Međutim, stavak članka 27. isključuje poreznu obvezu u slučaju da je nekretnina koja se prenosi korištena za stanovanje poreznog obveznika ili uzdržavanih članova njegove obitelji (ako su imali prijavljeno prebivalište na adresi stana).
Jednako tako, u stavku 9. spomenutog članka Zakona o porezu na dohodak jasno je naznačeno da se rok od tri godine računa od dana nabave nekretnine, a kod darovanja je to onaj dan kada je nekretninu stekao darovatelj (djed), a ne dan kada je istu darovanjem stekao unuk.
Slijedom ovih odredbi, smatram da bi, u slučaju otuđenja nekretnine od strane unuka, ako je ispunjen neki od ovih uvjeta, on bio oslobođen obveze poreza na dohodak, dok je obveza poreza na promet nekretnina na strani kupca nekretnine cijene nekretnina.

Nema komentara:

Objavi komentar