četvrtak, 24. ožujka 2016.

Zaba snizila kamate na nove stambene kredite

ZAGREB - Zagrebačka banka (Zaba) snizila je kamatne stope na nove stambene kredite u kunama i na stambene kredite uz valutnu klauzulu u eurima, priopćila je Zaba u srijedu.
Kamatne stope u prosjeku su smanjene do 0,8 posto, a primjenjuju se od 21. ožujka na novoodobrene kredite i odnose se na kredite s fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom te na kredite s kombinacijom fiksne i promjenjive kamatne stope, navodi se u priopćenju.
Iz Zagrebačke banke navode kako nove kamatne stope na eurske stambene kredite uz fiksnu kamatnu stopu iznose 4,50 posto godišnje na rok otplate od 5 godina, 4,70 posto godišnje na rok otplate od 7 godina i 4,90 posto godišnje na rok otplate od 10 godina.
Za eurske stambene kredite uz promjenjivu kamatnu stopu s rokom otplate do 30 godina nova kamatna stopa za klijente Zagrebačke banke je 4,70 posto, dok je za "zelene kredite" nova promjenjiva kamatna stopa 4,60 posto za klijente.
Za eurske stambene kredite u kombinaciji fiksne i promjenjive kamatne stope s rokom otplate do 30 godina, nove fiksne kamatne stope su 4,50 posto (razdoblje fiksnosti 5 godina),
4,70 posto (razdoblje fiksnosti 7 godina) i 4,90 posto (razdoblje fiksnosti 10 godina). Nove promjenjive kamatne stope za klijente Zabe u sva tri slučaja iznose 4,70 posto stanovi Rijeka

Nema komentara:

Objavi komentar