petak, 22. siječnja 2016.

Pad cijena u Zagrebu i na Jadranu

Promatrano u odnosu na prethodno tromjesečje, Grad Zagreb i Jadran bilježe u prosjeku pad cijena u prvome (Zagreb za 0,53, Jadran za 1,76 posto) i drugome (Zagreb 1,76 i Jadran 2,50 posto) tromjesečju, dok u trećem bilježe u prosjeku porast cijena (Grad Zagreb za 0,08, a Jadran 1,56 posto).
Istodobno, ostali dio Hrvatske bilježi u prosjeku porast cijena u prvome (za 0,77) i drugom (za 0,30 posto) tromjesečju, a u trećem u prosjeku pad cijena za 1,35 posto.
Cijene stambenih objekata za Grad Zagreb, Jadran i ostali dio Hrvatske na godišnjoj razini u prosjeku bilježe pad cijena u sva tri tromjesečja 2015.
ICSN mjeri kretanje tržišnih cijena stambenih objekata koja su kupila kućanstva neovisno o prethodnom vlasniku ili svrsi upotrebe. Vrijednost zemljišta uključena je u tržišnu cijenu. Obuhvaća sve podatke o transakcijama nekretnina (kuća i stanova/apartmana) na području Republike Hrvatske, prikupljene na temelju prijave poreza na promet nekretnina u Poreznoj upravi.
Hrvatska narodna banka i DZS priopćili su u povodu prve objave ICSN-a kako je on razvijen u suradnji HNB-a i DZS-a te će se objavljivati kvartalno, na web stranicama DZS-a, a u bazi podataka Eurostata zamijenit će hedonistički indeks cijena nekretnina (HICN-a) koji je do sada reprezentirao kretanje cijena stambenih nekretnina u Hrvatskoj.
Zaključno s drugim tromjesečjem 2015. Hrvatska narodna banka prestaje s konstrukcijom i objavom HICN iznajmljivanje stanova Beograd 

Nema komentara:

Objavi komentar