srijeda, 19. kolovoza 2015.

Split traži zakupce poslovnih prostora

Zakupnina po četvornom metru ovisno o lokaciji i namjeni kreće se od tri-četiri pa do više stotina kuna
Do 31. kolovoza otvoren je natječaj za zakup tristotinjak poslovnih prostora i garaža u vlasništvu grada Splita na koji se mogu javiti fizičke i pravne osobe, udruge, ustanove i obrtnici.
Poslovni prostori koji se nude zainteresiranima podijeljeni su u nekoliko skupina - u zakup se nudi 45 praznih poslovnih prostora, 55 onih koji se trenutno koriste, 12 garaža u korištenju, 33 poslovna prostora u korištenju koji su u postupku povrata, nacionalizirani-konfiscirani, djelomično vraćeni ili u suvlasništvu, 145 poslovnih prostora koje koriste udruge ustanove i te 12 prostora koje koriste političke stranke.
Zakupnina po četvornom metru poslovnih prostora ovisno o lokaciji i namjeni kreće se od tri-četiri pa do više stotina kuna stanovi Zamet

Nema komentara:

Objavi komentar