četvrtak, 27. kolovoza 2015.

Inicijativa poslodavaca i sindikata za osnivanje paritetnog fonda u graditeljstvu

Glavni direktor HUP-a Davor Majetić naglasio je važnost suradnje socijalnih partnera u sektoru graditeljstva.
"Graditeljstvo je radno intenzivna grana i kao takvo ne može napredovati bez bliske i partnerske suradnje svih dionika u industriji", kazao je Majetić napominjući kako je socijalno partnerstvo komplementarno državnim inicijativama i pomaže stvoriti bazu za dugotrajni održivi razvoj.
"Zajedničko upravljanje paritetnim fondom definitivno je naprednija razina socijalnog dijaloga i partnerstva", istaknuo je Majetić dodajući kako bez podrške nadležnih tijela neće biti pomaka u kreiranju novih formi suradnje.
Sudjelovanje u aktivnostima ovog projekta za SGH predstavlja izazov ali i spremnost za preuzimanje dijela odgovornosti i sudjelovanje u uspostavi novih institucionalnih oblika zaštite na radu u graditeljstvu koji će biti racionalniji i efikasniji, na dobrobit poslodavaca i radnika, kazala je predsjednica v.r. SGH Jasenka Vukšić.
Ciljevi projekta su poboljšanje kvalitete socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva, doprinos zapošljavanju i održivosti sektora, osiguravanje boljih radnih uvjeta itd real estate Croatia

Nema komentara:

Objavi komentar