petak, 8. svibnja 2015.

Zaher: Tržište nekretnina postupno se stabilizira

Zamjenik predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Alen Čičak predstavio je proceduru otkupa nekretnina u vlasništvu RH. Posebno se osvrnuo na dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz pojedini zahtjev i na poteškoće koje se javljaju pri raspolaganju nekretninama u vlasništvu RH. O promjenama u oporezivanju isporuka nekretnina od 1. siječnja 2015. godine, koje su nastale zbog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na promet nekretnina, govorila je zamjenica ravnateljice Porezne uprave Marijana Vuraić Kudeljan. Predstavila je i konkretne primjere te novi obrazac prijava prometa nekretnina. Načelnica Sektora za trgovinu i tržište iz Ministarstva gospodarstva Marija Kulaš predstavila je, pak, Zakon o posredovanju u prometu nekretnina u praksi, s naglaskom na zakonitost obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i na posrednički dnevnik koji su posrednici dužni voditi. Mirna Sabljak iz Ministarstva kulture predstavila je temeljnu pravnu regulativu za zaštićenu kulturnu baštinu RH (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara).
Predavanje o ovrsi na nekretninama, 9. svibnja održat će sudac Vrhovnog suda RH Damir Kontrec. Podrobnije će predstaviti novosti u postupku ovrhe na nekretnini nakon novele Ovršnog zakona iz 2014. godine i uvođenja Financijske agencije u provedbu ovrhe. U predmetima ovrhe na nekretnini, koji se provode od 1. siječnja 2015., Financijska agencija provodi elektroničku javnu dražbu, u svezi s čim su doneseni i
odgovarajući podzakonski akti koji reguliraju postupanje Financijske agencije i odnos prema ovršnom sudu i strankama u postupku iznajmljivanje stanova

Nema komentara:

Objavi komentar