utorak, 8. studenoga 2011.

POS -ovi stanovi u Drnišu

Na javni poziv Grada Drniša (od 25. kolovoza do 9. rujna), prijavila se 31 zainteresirana osoba za rješavanje stambenog pitanja programom POS-a (poticajne stanogradnje). Drniški gradonačelnik Ante Dželalija potom je donio Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticajnoj stanogradnji, kojim su određeni svi elementi i stanovi Zadar kriteriji za podnositelje zahtjeva. Zainteresirani kandidati su s područja nekadašnje drniške općine, a ima samaca, mladih obitelji i obitelji u nastajanju. Važno je istaknuti da smo osigurali građevinski teren u naselju Glavica u Drnišu, koji je u gradskom vlasništvu, na kojem će se stanovi graditi. Na toj lokaciji već postoji zgrada u kojoj su smješteni branitelji, a s koje strane će se graditi nova, u ovom trenutku nije bitno, jer se radi o površini od tri hektara i prostora ima dovoljno, kaže gradonačelnik.

Prema Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji, jedinica lokalne stanogradnje, u ovom slučaju Grad Drniš, dužan je osim građevinskog zemljišta osigurati i komunalno opremanje čestice, a investitor će biti APN, Agencija za posredovanje nekretninama. U tijeku je rješavanje komunalne infrastrukture, a upravo na tom predjelu u izvode se radovi na kanalizacijskom sustavu. Bit će formirano zajedničko povjerenstvo Grada i APN-a koje će koordinirati daljnje radnje oko POS-a, a sad će ići i novi javni poziv u kojem će biti navedeno koje sve dokumente zainteresirani moraju dostaviti. Prije svega moraju dokazati svoju kreditnu sposobnost, kako bi se našli na listi, kaže Dželalija.

Nema komentara:

Objavi komentar