četvrtak, 30. studenoga 2017.

Rekonstruirana transformatorska stanica Gerovo puštena u pogon

HEP-Operator distribucijskog sustava Elektroprimorje Rijeka rekonstruiralo je i pustilo u pogon zidanu transformatorsku stanicu TS 35/20 kV Gerovo „primorsko – goranskog“ tipa
snage 2x8 MVA prodaja stanova

Nema komentara:

Objavi komentar