srijeda, 5. srpnja 2017.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom potiču sve europske države

O programima poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj brine ZOSI.
Zahvaljujući Konvenciji Ujedinjenih naroda (UN) o pravima osobama s invaliditetom te dokumentima Europske unije, kao i brojnim drugim međunarodno prihvaćenim aktima, osobama s invaliditetom zajamčena je zaštita te propisana važnost njihova aktivnog uključivanja u tržište rada na ravnopravnoj
razini sa svim drugim članovima društva stanovi Zagreb Centar

Nema komentara:

Objavi komentar