srijeda, 5. studenoga 2014.

Stambene štedionice: Prijedlog o ukidanju poticaja utemeljen na pogrešnim tezama

ZAGREB - Prijedlog dopune zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje kojim bi se ukinuo državni poticaj za štednju prikupljenu i tijekom 2015. utemeljen je na pogrešnim tezama i netočnim informacijama, što stvara netočnu i zavaravajuću sliku o efikasnosti stambene štednje i koristima za gospodarstvo, istaknuto je u utorak na konferenciji za novinare Odbora za stambenu štednju Hrvatske udruge banaka (HUB). Predsjednik Uprave Wuestenrot stambene štedionice Zdravko Anđel naglasio je kako je Ministarstvo financija u ponedjeljak objavilo nacrt izmjena zakona, a bez ikakve konzultacije sa stambenim štedionicama i stručnom javnošću.
Ministar financija je postupio sukladno običajima koji vladaju već nekoliko godina u tom ministarstvu - bez ikakvih se konzultacija ili uvažavanja bilo kakve argumentacije, na jedan vrlo štetan i loš način mijenja zakon, rekao je Anđel.
Dodao je i kako su stambene štedionice predložile model u kojem bi se iznos poticaja prilagođavao kamatama na tržištu. U razdoblju u kojem su kamatne stope niske, bili bi niži poticaji i obrnuto, ali formula kako se poticaj izračunava za svaku godinu mora biti zagarantirana da bi štediše bile sigurne da će kamate u štedionicama s državnim poticajima uvijek biti atraktivne, odnosno da će im davati vrijednost koja ih motivira da drže svoju ušteđevinu barem pet godina u stambenim štedionicama, pojasnio je Anđel.
No taj prijedlog, dodaje, nisu uspjeli nikome predstaviti, iako su još sredinom rujna zatražili sastanak s ministrom financija.
U Odboru tvrde i da bi se tim modelom ostvarile značajne uštede za proračun. Prema grubim procjenama, obveze države primjerice za 2014. bi se kretale između 30 i 40 milijuna kuna, kaže Anđel.
Po podacima Odbora za stambenu štednju, u sustav stambene štednje u Hrvatskoj je uključeno više od 700.000 građana, prosječna godišnja ušteđevina po klijentu iznosi 3.500 kuna, a prosječan iznos stambenog kredita 320.000 kuna.
Štedionice su kumulativno od početka rada odobrile ukupno 6,4 milijarde kuna stambenih kredita. Krajem 2013. udio kredita odobrenih u stambenim štedionicama u ukupnim stambenim kreditima u Hrvatskoj iznosi oko 6,4 posto, iako su te štedionice u ukupnoj aktivi bankarskog sektora zastupljene samo sa 1,7 posto prodaja stanova

Nema komentara:

Objavi komentar