četvrtak, 3. ožujka 2011.

Dražbe: Prodaja zemljišta vrijednog 21 milijun kuna na Pagu

Poslovni prostori u Branjinom Vrhu procijenjene vrijednosti 21,9 milijuna kuna. Nekretnina u naravi predstavlja poslovne prostore različitih veličina, a prodaje se kao cjelina po početnoj cijeni od 21,908.002,50 kuna. Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem 3. ožujka u 10 sati na Trgovačkom sudu u Osijeku, soba broj 22/1. Razgledati nekretninu i njenu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnom upraviteljicom na telefon 098/1706 649. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje uplate osiguranje u iznosu od 10 posto utvrđene vrijednosti nekretnina na žiro-račun Trgovačkog suda u Osijeku broj 23900011300000200 s pozivom na broj 05 132-6993-09 kod HPB-a.

Kuća i dvorište u Županji, procijenjene vrijednosti 14,9 milijuna kuna. Nekretnina u naravi predstavlja kuću i dvorište površine 1016 četvornih metara. Dražba za ovu nekretninu održat će se na Općinskom sudu u Županji, 7. ožujka u 13 sati u sobi broj 3. Nekretnina se može prodati za cijenu nižu od dvije trećine procijenjene vrijednosti, a jamčevina iznosi 10 posto utvrđene vrijednosti koja se mora uplatiti na žiro-račun Općinskog suda u Županji broj 2390001-1300001421 s pozivom na broj odobrenja 07 320101.

Zgrada i zemljište u Metkoviću, procijenjene vrijednosti od 21 milijun kuna. Nekretnina u naravi predstavlja zemljište, zgrade i dvorište ukupne površine 9900 četvornih metara. Dražba za ovu nekretninu održat će se 10. ožujka na Trgovačkom sudu u Dubrovniku. Jamčevina za sudjelovanje na njoj iznosi pet posto procijenjene vrijednosti, a dodatne informacije moguće je dobiti kod stečajnog upravitelja Pere Vićana na broj mobilnog telefona 099/2000 444, od 9 do 13 sati, svaki radni dan. Zemljište u Žednom na Čiovu, procijenjene vrijednosti od sedam milijuna kuna. Nekretnina u naravi predstavlja zemljište površine 5223 četvorna metra. Dražba za ovu nekretninu održat će se na Općinskom sudu u Trogiru, U. ožujka u 13 sati u sobi broj 5. Jamčevinu za ovu dražbu u iznosu od 699.652,10 kuna potrebno je položiti na račun Suda prije dražbe. Nekretnina se ne može prodati za manje od dvije trećine procijenjene vrijednosti.

Pašnjaci na Pagu, procijenjene vrijednosti 21,1 milijun kuna. Nekretnina u naravi predstavlja 180.442 četvorna metra pašnjaka različitih površina na Pagu. Dražba će se održati 11. ožujka u 9 sati na Općinskom sudu u Pagu, u sobi broj 7. Nekretnina se ne može prodati za cijenu nižu od dvije trećine procijenjene vrijednosti odnosno ispod 14,063.649,48 kuna. Zainteresirani za nekretnine mogu o nekretnini više saznati u sobi broj 7, kod sudske savjetnice Lorene Šugar, radnim danom od 7 do 8 sati. Jamčevina iznosi 10 posto vrijednosti nekretnine i plaća se na žiro-račun Suda broj 239001-13000002537, poziv na broj 333-321-07.

Nekretnine u Čučerju, procijenjene vrijednosti 77 milijuna kuna. Nekretnina u naravi predstavlja polovinu vlasništva kuće, dviju zgrada, oranice i dvorišta u Slanovečkoj 178A. Dražba za ovu nekretninu održat će se 22. ožujka u 9 sati na Općinskom sudu u Zagrebu, u sobi 308/III. Nekretnina se ne može prodati za manje od tri četvrtine procijenjene vrijednosti. Kao kupci na dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su uplatile jamčevinu u iznosu od 10 posto vrijednosti nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Suda kod HPB-a na broj 23900011300003265, pozivom na broj 05-116-2477-05.

Apartmansko naselje sa zemljištem u Sv. Filipu i Jakovu, procijenjene vrijednosti 109,6 milijuna kuna. Dražba za ovu nekretninu održat će se na Općinskom sudu u Zadru, Plemića Borelli 9, soba 115/1. kat, 5. travnja u 10 sati. Nekretnina se ne može prodati za cijenu nižu od tri četvrtine procijenjene vrijednosti tj. za manje od 82,229.685 kuna. Jamčevina za sudjelovanje na dražbi iznosi 10 posto vrijednosti nekretnine. Iznos od 10,963.958 kuna plaća se na žiro-račun Suda broj 23900011300000793, poziv na broj 1-27-09. Kupci podatke o nekretnini mogu dobiti 24. i 25. ožujka od 10 do 11 sati u sobi broj 115/1. na ovom sudu. Iz očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom i stečajnom postupku.

Izvor: limun.hr

Nema komentara:

Objavi komentar